Pompy ciepła R290 – wady i zalety

R290 jest nowym czynnikiem w pompach ciepła, który z jednej strony posiada bardzo ważne i pozytywne cechy dla środowiska, a z drugiej charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami energetycznymi. Jednak z uwagi na nowość, innowacyjność, ograniczenia i wymagania ceny pomp ciepła z R290 są wysokie.

Coraz więcej pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R290 znajduje się także na liście ZUM, co pozwala na ubieganie się o dotację w programie Czyste Powietrze.

Pompy ciepła z czynnikiem R290 – najważniejsze cechy

 • wskaźnik niszczenia warstwy ozonowej ODP=0;
 • wskaźnik wpływu na efekt cieplarniany GWP=3;
 • naturalny czynnik chłodniczy który nie jest F-gazem;
 • wysoki współczynnik palności i wybuchowości;
 • ekologiczny;
 • nietoksyczny;
 • zdolność do pochłaniania większej ilości ciepła podczas parowania.

Zalety pomp ciepła z czynnikiem R290

 • możliwe dofinansowanie do pomp ciepła z R290;
 • wysoki SCOP i SEER;
 • praca do -25°C na zewnątrz;
 • możliwość uzyskania temperatury zasilania instalacji c.o. do 75°C;
 • duży wybór;
 • brak konieczności rejestracji pompy ciepła;
 • brak wymagań F-gaz;
 • brak konieczności okresowych prób szczelności;
 • bardzo dobre właściwości termodynamiczne;
 • porównywalna sprawność z pompami ciepła na innych czynnikach chłodniczych;
 • duże perspektywy rozwoju.

Wady pomp ciepła z czynnikiem R290

 • bardzo duże ograniczenia w zakresie montażu, napraw i lokalizacji jednostki zewnętrznej;
 • brak regulacji prawnych;
 • rozwój pomp z czynnikiem R290 znajduje się dopiero w fazie początkowej;
 • wysokie ceny urządzeń;
 • brak pomp ciepła R290 split, gruntowych i wodnych;
 • z uwagi na wybuchowość R290 występują tylko pompy ciepła typu monoblok.

Przykładowe modele pomp ciepła z R290:

 • Panasonic generacji L
 • Vaillant serii aroTHERM plus
 • Kaisai serii KHY
 • Kołton serii AirKompakt
 • Galmet serii Airmax³
 • Thermatec

Ograniczenia, zakazy i nakazy dla pomp ciepła z R290

Zakaz montażu przy:

 • źródłach ciepła;
 • otworach wentylacyjnych;
 • kanalizacyjnych;
 • zagłębieniach terenu;
 • otworach drzwiowych i okiennych;
 • słabej cyrkulacji powietrza;
 • miejscach nasłonecznionych;
 • źródłach zapłonu;
 • gniazdach wtykowych;
 • przełącznikach oświetlenia;
 • elementach fotowoltaiki.

Nakazy podczas montażu:

 • zachować strefę bezpieczeństwa;
 • zaniechać wykonywania studni chłonnej i drenażu;
 • zaniechać korzystania z urządzeń iskrzących;
 • wykonać przejścia gazoszczelne przez ścianę zewnętrzną;
 • wykonać zabezpieczenie ograniczające dostęp osób postronnych.

Całkowity zakaz palenia w obrębie pompy ciepła

Montaż pomp ciepła z czynnikiem R290 ze względu na jego klasę palności oraz wybuchowość powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego instalatora, który ma autoryzację producenta. 

Pompa ciepła z R290 czy R32

Pompy ciepła z tymi czynnikami są pompami o porównywalnej sprawności energetycznej. Oba czynniki są również klasyfikowane jako ekologiczne i mieszczą się w zakresie nowych wytycznych Unii Europejskiej. Zaletą R290 jest dużo mniejszy negatywny wpływ na środowisko i możliwość wytwarzania wyższych temperatur instalacji c.o. Wadą z kolei jest wysoka cena i początkowy etap rozwiązań technicznych. Kierując się wyborem pompy ciepła, zawsze musimy pamiętać, by ograniczać temperaturę zasilania, więc zdolność pomp ciepła z R290 do wytwarzania wyższych temperatur nie daje nam zysków finansowych związanych z użytkowaniem pompy ciepła.