Dofinansowanie do pompy ciepła 2024 – jaką dotacją wybrać?

Po lewej stronie znajduje się świnka skarbonka, po prawej pompa ciepła. Z przodu jest białe logo z domkiem po lewej stronie i z napisem dofinansowanie do pomp ciepła 2024

Rozważając wymianę starego źródła energii na pompę ciepła lub zakup i montaż pompy ciepła w nowym domu, warto wziąć pod uwagę możliwość otrzymania dofinansowania na ten cel. W 2024 r. jest kilka programów, które wspierają termomodernizację. W niniejszym artykule zostały one krótko opisane.

Lista dofinansowań pomp ciepła dostępnych w 2024

ProgramBeneficjentMaksymalna kwota wsparcia (zł)Zakres dofinansowaniaTermin
Moje CiepłoWłaściciele bądź współwłaściciele nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego7000 – 21 000 (w zależności od rodzaju pompy ciepła)Zakup i montaż pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnychdo 31.12.2026 r.
Czyste PowietrzeWłaściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych (termomodernizacja)66 000 – 135 000 w zależności od dochodówKompleksowa termomodernizacja budynku oraz wymiana starego źródła ciepła31.12.2027 r. podpisywanie umów, do 30.09.2029 r. wydatkowanie środków
Stop SmogNajmniej zamożni właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych, na terenach gmin objętych ustawą antysmogową53 000Kompleksowa termomodernizacja budynku oraz wymiana starego źródła ciepłądo 2028 r.
AgroenergiaOsoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą15 000 – 25 000 w zależności od mocy pompy ciepłaZakup i montaż pomp ciepła, instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW do maksymalnie 50 kW oraz instalacje hybrydowe i towarzyszące im magazyny energii elektrycznej.31.12.2025 r. podpisywanie umów, do 30.09.2027 r. wydatkowanie środków
Energia PlusPrzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą0,5 – 500 mln. w formie pożyczkiWymiana źródeł energii i ciepła, które mają zmniejszyć szkodliwość działalności przedsiębiorstw na środowisko, w tym pompy ciepła i fotowoltaika13.12.2024 r.

Program Moje Ciepło

W ramach programu Moje Ciepło, można skorzystać z dofinansowania do zakupu oraz instalacji pompy ciepła, które może wynieść maksymalnie 21 000 zł. Maksymalna wartość dofinansowania zależy od rodzaju pompy ciepła. Program skierowany jest do właścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie ma źródła ciepła na paliwo stałe (także w czasie inwestycji).

Dofinansowanie może wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 45%. Przy czym maksymalna kwota dofinansowana wynosi:

 • 7000 zł na pompy ciepła powietrze/powietrze;
 • 7000 zł na pompy ciepła powietrze/woda;
 • 21 000 zł na pompy ciepła gruntowa.

Zakres dofinansowania w programie „Moje ciepło” obejmuje zakup oraz montaż nowej pompy ciepła, która ma służyć do ogrzania budynku 8i/lub wody użytkowej w nowym jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

W programie Moje Ciepło obowiązuje nabór w trybie ciągłym. Wnioski można składać od 29 kwietnia 2022 r. do końca 2026 roku, albo do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

Więcej o dofinansowaniu pompy ciepła z programu Moje Ciepło.

Program Czyste Powietrze

Można również ubiegać się o dofinansowanie na zakup i instalację pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze. Maksymalna wartość wsparcia finansowego zależy od wysokości dochodów wnioskodawcy. Maksymalna kwota dotacji, która obejmuje termomodernizację i wymianę źródła ciepła, kształtuje się następująco:

 • 66 000 zł – dla dochodu rocznego do 135 000 zł;
 • 99 000 zł – dla miesięcznego dochodu na osobę wynoszącego do 1894 zł w wieloosobowym gospodarstwie domowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 135 000 zł – dla miesięcznego dochodu na osobę wynoszącego do 1090 zł w wieloosobowym gospodarstwie domowym i do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zakres dofinansowania w programie Czyste Powietrze obejmuje zakup i montaż pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, a także kompleksową termomodernizację.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Więcej o dofinansowaniu pompy ciepła z programu Czyste Powietrze.

Program Stop Smog

Rządowy program Stop Smog przewidziany jest dla gmin z obszarów objętych tzw. uchwałą antysmogową. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2019-2028. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, polepszenie jakości powietrza, a także poprawa efektywności energetycznej budynków.

Beneficjentami programu są najmniej zamożne gospodarstwa domowe w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Zakres dofinansowania obejmuje następujące przedsięwzięcia:

 • Wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne;
 • Termomodernizację;
 • Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • Zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE;
 • Zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Maksymalna kwota dofinansowania w programie Stop Smog wynosi 53 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Więcej o dofinansowaniu pompy ciepła z programu Stop Smog.

Program Agroenergia

W ramach części 1. programu Agroenergia można ubiegać się o dofinansowanie pomp ciepła, instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW do maksymalnie 50 kW. Dofinansowaniem objęte są także instalacje hybrydowe i towarzyszące im magazyny energii elektrycznej.

Są dwa rodzaje beneficjentów programu Agroenergia. Należą do nich:

 • Osoby fizyczne, które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych jest w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo.
 • Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. Ich podstawowa działalność musi być oznaczona jako PKD: 01.61.Z, 01.62.Z lub 01.63.Z. Nie dotyczy schronisk dla zwierząt oraz podkuwania koni.

Wysokość dofinansowania do pompy ciepła zależy od jej mocy i kształtuje się następująco:

 • powyżej 10 kW do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale maksymalnie 15 000 zł;
 • powyżej 30 kW do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. wartości inwestycji, ale maksymalnie 25 000 zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Program Agroenergia ma być realizowany do 2027 r., z tym że umowy z beneficjentami będą podpisywane do końca 2025 r.

Więcej o dofinansowaniu pompy ciepła z programu Agroenergia.

Program Energia Plus

W ramach programu Energia Plus można się ubiegać o pożyczkę na przedsięwzięcia związane z instalacją m.in. z fotowoltaiką czy pompami ciepła. Zakres przedsięwzięc w tym programie jest szeroki. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie szkodliwego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko.

Dofinansowanie jest realizowane w formie pożyczki na kwotę od 0,5 mln. zł do 500 mln. zł. Pożyczka może być udzielana w dwóch formach:

 • Na warunkach preferencyjnych – WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku;
 • Na warunkach rynkowych – oprocentowanie na podstawie stopy referencyjnej.

Pożyczka jest udzielana na okres nie przekraczający 15 lat.

Wnioski można składać do 13.12.2024 r.

Więcej o dofinansowaniu pompy ciepła z programu Energia Plus.

Jakie dofinansowanie do pompy ciepła 2024 wybrać?

Nie można powiedzieć jednoznacznie, jakie dofinansowanie do pompy ciepła w 2024 r. jest najbardziej. Wybierając program należy zwrócić uwagę, czy wpisujemy się w kryteria dotyczące beneficjenta, sytuacji finansowej, rodzaju pompy ciepła, a także miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *