Co to jest współczynnik EER pompy ciepła?

Zdjęcie przedstawia przymocowaną do elewacji pompę ciepła, z napisem EER

Współczynnik EER (Energy Efficiency Ratio) to wskaźnik efektywności energetycznej pompy ciepła i klimatyzacji w trybie chłodzenia. Określa on stosunek mocy chłodniczej do pobieranej mocy elektrycznej. Parametr EER jest wyznaczany przy następujących parametrach: maksymalne obciążenie sprężarki, gdy temperatura zewnętrzna wynosi 35C; temperatura wewnętrzna wynosi 27C i 50% wilgotności dla pomp ciepła powietrze-powietrze, i dla parametru A35/W7 lub A35/W18 dla pomp ciepła powietrze-woda.

Jak obliczyć EER pompy ciepła?

Jeśli pompa ciepła generuje 4 kW mocy chłodniczej z 1 kW wkładu energii elektrycznej, to wtedy współczynnik EER wynosi 4.0. Im wyższy parametr EER, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła w trybie chłodzenia, a więc zużywa mniej energii elektrycznej.

Wpływ czynników na współczynnik EER

Współczynnik EER jest mierzony w warunkach laboratoryjnych, przy określonej temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej. W praktyce EER może być niższy niż w warunkach laboratoryjnych, ze względu na różne czynniki, takie jak:

  • temperatura otoczenia,
  • temperatura wewnętrzna,
  • wielkość budynku,
  • izolacja budynku,
  • sposób użytkowania budynku.

Na współczynnik EER wpływ mają również następujące czynniki:

  • typ pompy ciepła,
  • moc pompy ciepła,
  • efektywność pompy ciepła (wyższa efektywność pompy ciepła, zazwyczaj równa się większemu parametrowi EER).

Czy warto inwestować w pompę ciepła o wysokim EER?

Wyższy EER przekłada się na niższe koszty energii elektrycznej.
Przykładowo, pompa ciepła o współczynniku EER 4.0, pracująca z mocą 10 kW, zużywa 2,5 kW energii elektrycznej. Oznacza to, że w ciągu godziny pompa zużyje 2,5 kWh energii elektrycznej. Jeśli cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,96 zł, to chłodzenie pompą ciepła za godzinę pracy wyniesie 2,40 zł (2,5 kW * 0,96 zł).

Z kolei pompa ciepła o współczynniku EER 3.0, pracująca z mocą 10 kW, zużywa 3,33 kW energii elektrycznej, co przekłada się na wyższe koszty rzędu 3,16 zł za godzinę pracy pompy ciepła.

Jak widać na powyższym przykładzie, różnica między pompami ciepła o parametrze EER 4.0 a 3.0 jest znacząca. W ciągu godziny pompa ciepła o wyższym EER będzie kosztowała o 0,76 zł mniej niż pompa ciepła o niższym parametrze, co w ujęciu procentowym wynosi 31% oszczędności.

Współczynniki SEER, SCOP i COP

Oprócz współczynnika EER, do oceny efektywności pomp ciepła wykorzystuje się również współczynniki: SEER, COP i SCOP.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) to współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenia. Oznacza on średnią sprawność pompy ciepła w ciągu sezonu chłodniczego.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) to współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie grzania. Oznacza on średnią sprawność pompy ciepła w ciągu sezonu grzewczego i chłodniczego.

COP (Coefficient of Performance) to współczynnik sprawności pompy ciepła. Określa on stosunek ilości ciepła dostarczonego przez pompę do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę.

Jeżeli wartości współczynników SEER i SCOP są wyższe niż wartości współczynników EER i COP, to oznacza że pompy ciepła są bardziej efektywne w ciągu całego roku niż w jednym punkcie np A7/W35 badanym w warunkach laboratoryjnych.

Współczynnik EER a wybór pompy ciepła

Współczynnik EER jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w trakcie analizy rankingu pomp ciepła, a przede wszystkim podczas bezpośredniego zakupu. Wysoki EER oznacza, że pompa ciepła jest bardziej efektywna, a więc zużywa mniej energii elektrycznej. W praktyce, wyższe koszty zakupu pompy ciepła mogą zostać zrekompensowane przez niższe koszty eksploatacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *