Certyfikaty pomp ciepła – co oznaczają, które są ważne?

Zdjęcie przedstawia przymocowaną do elewacji pompę ciepła, z napisem certyfikaty pomp ciepła

Dla zapewnienia o wysokiej jakości i wydajności pomp ciepła, producenci poddają je procesowi certyfikacji. Certyfikaty pomp ciepła potwierdzają, że spełniają one określone wymagania bezpieczeństwa i wydajności. Jedne są obowiązkowe, inne są dobrowolne. Poniżej znajdziesz

Rodzaje certyfikatów

Istnieją dwa główne rodzaje certyfikatów dla pomp ciepła:

 • Certyfikaty zgodności z normami – są wymagane przez prawo i potwierdzają, że pompa ciepła spełnia określone wymagania bezpieczeństwa i wydajności.
 • Certyfikaty jakości – są przyznawane przez niezależne organizacje na podstawie dobrowolnych procedur certyfikacji. Potwierdzają one, że pompa ciepła spełnia wysokie standardy jakości i wydajności.

Certyfikaty zgodności z normami

Certyfikaty zgodności z normami są certyfikatami obowiązkowymi.

 • Certyfikat CE – jest uniwersalnym znakiem zgodności z wymaganiami dyrektyw unijnych. Pompy ciepła, które mają być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej, muszą posiadać ten certyfikat.
 • Certyfikat UDT – jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie przeprowadzonych badań i sprawdzenia dokumentacji technicznej. Certyfikat UDT potwierdza, że pompa ciepła spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w przepisach.

Certyfikaty jakości

Certyfikaty jakościowe są certyfikatami dobrowolnymi. Aktualnie popularne są 2 certyfikaty stosowane dla pomp ciepła EHPA-Q i Keymark.

Znak jakości EHPA-Q

Znak jakości EHPA-Q – jest przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Certyfikat EHPA-Q potwierdza, że pompa ciepła spełnia wysokie wymagania jakościowe i wydajnościowe określone przez EHPA.

Certyfikat HP Keymark

Certyfikat Keymark Heat Pump logo

Certyfikat Keymark jest przyznawany przez Europejski Instytut Certyfikacji (EIC). Właścicielem programu jest CEN, Europejski Komitet Normalizacyjny, a jego sekretariat jest koordynowany przez EHPA.

Certyfikat Keymark potwierdza, że pompa ciepła spełnia wysokie wymagania jakościowe i wydajnościowe określone przez EIC.

Certyfikat opiera się na niezależnych testach przeprowadzanych przez strony trzecie i jest zgodny z wymogami wydajności określonymi przez Ecoprojekt część 1, 2 i 10.

Procedura uzyskania certyfikatu Keymark

 1. Złożenie wniosku o certyfikację do uprawnionej jednostki certyfikującej.
 2. Inspekcja zakładowej kontroli produkcji, pobranie próbek i wstępne badanie typu (ITT). Próbki są testowane i oceniane przez właściwe laboratoria badawcze zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.
 3. Decyzję o przyznaniu KEYMARK poprzedzają potwierdzeniu przez test i przegląd zgodności z obowiązującą Normą Europejską. Jednostka Certyfikująca wystawia certyfikat na pompę ciepła.

W Polsce istnieje jedno laboratorium badawcze upoważnione do certyfikacji pomp ciepła w ramach programu Keymark. Jest nim Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Juliusza Lea 116 w Krakowie.
Informacje o procesie certyfikacji pomp ciepła w COCH znajdziemy na stronie Coch.pl.

Ile kosztuje certyfikat Heat Pump Keymark?

Złożenie wniosku o licencję KEYMARK wiąże się z następującymi opłatami:

 • Opłata certyfikacyjna oraz opłata za badania i inspekcję, która jest ustalana przez uprawnioną Jednostkę Certyfikującą lub jej podwykonawcę(-ów).
 • Opłata roczna za prawo do korzystania ze ZNAKU KLUCZOWEGO. Opłata ta jest określana przez CEN oraz CENELEC i pobierana przez uprawnione Jednostki Certyfikujące. Obecnie opłata wynosi 300 euro za typ i 60 euro za podtyp. Definicja typu produktu i podtypu różni się w zależności od kategorii produktów
 • W niektórych przypadkach dodatkowe opłaty.

Jakie pompy ciepła posiadają certyfikat Keymark?

Aktualna lista pomp ciepła z certyfikatem Keymark znajduje się na stronie Keymark.eu.

Który certyfikat ma znaczenie?

Certyfikaty EHPA-Q i Keymark są wiarygodnymi certyfikatami, które potwierdzają dane podawane przez producenta. Są one wiarygodne i opierają się na realnych testach pomp ciepła. Dlatego te certyfikaty można uznać za dające gwarancję wiarygodności wydajności.

Pozostałe certyfikaty są to certyfikaty o charakterze musowym i poza dokumentacją, nie sprawdzają stanu faktycznego działania pompy ciepła.

Dodatkowe informacje

Oprócz powyższych certyfikatów, niektóre pompy ciepła mogą posiadać również inne certyfikaty, potwierdzające ich dodatkowe właściwości, takie jak:

 • Certyfikat efektywności energetycznej – potwierdza, że pompa ciepła spełnia określone wymagania efektywności energetycznej.
 • Certyfikat ekologiczny – potwierdza, że pompa ciepła jest przyjazna środowisku.
 • Certyfikat bezpieczeństwa – potwierdza, że pompa ciepła spełnia określone wymagania bezpieczeństwa.

Koszt certyfikacji pomp ciepła zależy od rodzaju certyfikatu i zakresu badań. W przypadku certyfikatów wydawanych przez UDT koszt wynosi około 166 zł. W przypadku certyfikatów jakościowych koszt jest uzależniony od organizacji certyfikującej.

Obowiązkowej rejestracji w Centralnym Rejestrze Obiektów Gazowych (CRO) podlegają pompy ciepła, które zawierają fluorowany gaz cieplarniany (F-gaz) w ilości odpowiadającej ekwiwalentowi:

 • 5 ton lub więcej CO₂ dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (typu split)
 • 10 ton lub więcej CO₂ dla urządzeń hermetycznie zamkniętych

Rejestracja pomp ciepła w CRO jest bezpłatna.

Gdzie sprawdzić, jakie certyfikaty ma dana pompa ciepła?

Certyfikaty dla pomp ciepła są ważną informacją dla potencjalnych użytkowników. Potwierdzają one, że pompa ciepła spełnia określone wymagania bezpieczeństwa i wydajności. Dlatego informacje o certyfikatach znajdziesz w naszej porównywarce pomp ciepła, gdzie dokładnie sprawdzisz dane pompy ciepła, ale także jakimi odznaczeniami dla konkretnego modelu chwali się producent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *