Koperta pracy pompy ciepła

Zdjęcie przedstawia pompę ciepła z napisem "Koperta pracy pompy ciepła"

Czym jest koperta pracy pompy ciepła

Koperta pracy pompy ciepła to zakres temperatur czynnika grzewczego (np. wody) w jakich jest w stanie pracować pompa ciepła przy określonej temperaturze zewnętrznej. Każdy rodzaj i typ pompy ciepła ma swoją indywidualną kopertę pracy.

Poniżej przykładowa koperta pracy pompy ciepła Panasonic z serii High Performance generacji J dla grzania i chłodzenia.

Na osi X czerwone cyfry określają nam w jakich temperaturach zewnętrznych może pracować pompa ciepła na potrzeby ogrzewania. Wynika z nich, że bezpieczny zakres pracy jest między -23°C a 35°C. Na osi Y natomiast mamy informację jaką temperaturę czynnika grzewczego może wyprodukować pompa ciepła, czyli od 25°C do 60°C.

Grafika przedstawia kopertę pracy Panasonic generacji J.
Przykładowa koperta pracy powietrznej pompy ciepła firmy Panasonic generacji J
Źródło: https://tiny.pl/dl93f

Maksymalna temperatura pracy pompy ciepła

Należy zwrócić uwagę, że pompa ciepła swoją maksymalną temperaturę grzania, czyli 60°C jest w stanie wytworzyć tylko wtedy, gdy na zewnątrz jest od -10°C do 35°C. Poniżej -10°C następuje już spadek możliwości grzewczych pompy ciepła do 55°C. Są to o tyle ważne informacje, że przy doborze pompy ciepła dla potrzeb grzejników, koperta pracy informuje nas, że instalacje grzejnikowe dla parametrów pracy powyżej 55°C są nieodpowiednie dla zastosowania tej konkretnej pompy ciepła.

Z drugiej strony informuje nas, że pompa w całym swoim zakresie idealnie będzie się nadawać do ogrzewania podłogowego, które wymaga temperatury zasilania nie większej niż 40°C i do produkcji c.w.u. Jeżeli mamy taką sytuację jak na wykresie, a w niskich temperaturach poniżej -10°C potrzebujemy faktycznie temperatury zasilania większej niż 55°C, to rozwiązaniem jest wykorzystanie grzałki elektrycznej jako dodatkowego źródła ciepła.

Minimalna temperatura pracy pompy ciepła

Pompa ciepła ma również swoją minimalną temperaturę pracy, którą można odczytać z koperty pracy pompy ciepła. W tym konkretnym przypadku jest to 25°C. Jeżeli automatyka uzna, że do zasilania naszej instalacji c.o. jest potrzebna niższa temperatura niż 25°C, to pompa ciepła po prostu się wyłączy. W takim przypadku środkiem zapobiegawczym jest dalsza produkcja czynnika grzewczego o temperaturze powyżej 25°C, jednak za buforem, a przed pompą obiegową, należy zamontować zawór mieszający, który wyreguluje nam temperaturę zasilania c.o. poniżej 25°C.

Koperta pracy pompy ciepła a czynnik chłodniczy

Kształt koperty pracy w dużej mierze jest zasługą rozwiązań technologicznych w pompie ciepła. Jednak na jej kształt ma również wpływ rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego. Jak duży jest to wpływ prześledźmy na dwóch poniższych grafikach, gdzie lewa jest dla czynnika R410a, a prawa dla czynnika R32. 

Grafika przedstawia różnicę koper pracy pomiędzy czynnikiem chłodniczym R410A (split) a R32 (monoblok)
Różnice kopert pracy pomiędzy czynnikiem chłodniczym R410A a R32
Źródło: https://tiny.pl/dlwhb

Od razu widać, że możliwości pompy ciepła z czynnikiem R32 są dużo większe. Uzyskujemy temperaturę zasilania instalacji c.o. powyżej 55°C nawet, gdy na zewnątrz jest -15°C, a dla czynnika R410a jest to tylko 48°C. Ponadto dla R410a przy temperaturze zewnętrznej 0°C następuje powolny spadek możliwości pompy ciepła, podczas gdy pompa ciepła z czynnikiem R32 nadal dysponuje pełnymi możliwościami. Jeszcze lepiej zaprezentuje się pod tym względem pompa ciepła z czynnikiem R290.

Grafika przedstawia zestawienie kopert pracy urządzeń na czynnik chłodniczy R290
Zestawienie kopert pracy urządzeń na czynnik R290
Źródło: https://tiny.pl/dlwqz

Koperta pracy pompy ciepła – podsumowanie

Oczywiście warto wiedzieć jak istotny wpływ ma czynnik chłodniczy na pompę ciepła i jej możliwości. Tylko nie należy się kierować wyłącznie  jej możliwościami maksymalnymi, a zakresem, który jest najlepszy do naszego budynku i naszej instalacji c.o. Oczywiście decyzję podejmujemy uwzględniając jej SCOP dla całego sezonu, bo może się okazać, że pompa, która ma dużo większy zakres pracy, jak dla czynnika R290 nie jest wcale lepszym rozwiązaniem dla naszego budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *