Moc akustyczna pompy ciepła

Zdjęcie przedstawia wentylator pompy ciepła zainstalowanej na dachu.

Czym jest moc akustyczna?

W pompach ciepła stykamy się z dwoma określeniami dotyczącymi hałasu, ale tylko jedno da nam możliwość wzajemnego porównania pomp ciepła. Jest to moc akustyczna. Poziom mocy akustycznej pompy ciepła zależy wprost od mocy, z jaką w danej chwili pracuje urządzenie. Jest wielkością charakteryzującą dane źródło dźwięku i można ją wyznaczyć tylko obliczeniowo.

Maksymalny poziom mocy akustycznej

Największy poziom mocy akustycznej występuje w momencie, gdy pompa ciepła pracuje z maksymalną mocą grzewczą. Występuje wtedy, gdy zasobnik ciepłej wody użytkowej został w pełni rozładowany i kiedy pompa ciepła przeprowadza proces odszraniania parownika.

Oczywiście może się to zdarzyć również w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na ciepło dla budynku odpowiada maksymalnej mocy grzewczej pompy ciepła, czyli przy temperaturze -7°C lub niższej na zewnątrz. Poziom odczuwalnego hałasu zależy od otoczenia, w jakim urządzenie zostanie zamontowane.
Poziom hałasu jest ważny nie tylko dla nas, ale również sąsiadów. Dlatego my jako użytkownicy urządzenia generującego hałas, musimy zadbać, by poziom hałasu w zabudowie jednorodzinnej w dzień nie przekraczał 50dB, a w nocy 40dB. Poziom hałasu w trybie odszraniania może bardzo często przekraczać te wartości. Jednak jeśli w nocy poziom hałasu wzrośnie przykładowo do 60 dB z powodu odszraniania realizowanego przez pompę ciepła i będzie to trwało 10-15 minut, a przez pozostały czas pompa ciepła będzie emitować hałas mniejszy niż normatywny, to średnia wartość hałasu będzie dopuszczalna.

Ciśnienie akustyczne a moc akustyczna

Jednostki zewnętrzne przeważnie generują hałas na poziomie 50-65dB. Aby spełnić w/w warunki, należy lokalizować pompę możliwie jak najdalej od granicy działki lub szukać pomp ciepła z funkcją nocnego obniżenia poziomu hałasu. Polega ona na obniżeniu mocy sprężarki do ok. 70-55%. Sposób lokalizacji pompy ciepła ma bardzo istotny wpływ na to, jaki dźwięk będzie odczuwalny przez nas i przez sąsiadów oraz czy spełnimy wymagania o maksymalnym hałasie w dzień i w nocy.

Im więcej kierunków emisji ma rozchodzący się dźwięk, tym niższy będzie odczuwalny hałas. W tym celu ustalono współczynniki kierunkowości Q wynoszące 2,4 lub 8, które odpowiadają sposobie zabudowy pompy ciepła. 

  • zabudowa pośrodku działki to Q=2
  • zabudowa na ścianie to Q=4
  • zabudowa w narożu budynku to Q=8

Prześledźmy teraz konkretny przypadek:

Kupujemy pompę ciepła z poziomem mocy akustycznej 59 dB i umieścimy ją na ścianie naszego budynku, to poziom ciśnienia akustycznego (czyli hałasu odczuwalnego) wymagany przepisami wynoszący w nocy 40 dB(A) osiągniemy, gdy pompa ciepła będzie się znajdować w odległości 5 m od granicy działki. Ten poziom ciśnienia akustycznego osiągamy, ponieważ od mocy akustycznej 59 dB odejmujemy 19 dB, które odpowiadają właśnie odległości od granicy działki (dane z tabeli poniżej).

Zależność współczynnika kierunkowości Q od zabudowy przedstawia poniższa grafika.

Grafika przedstawia tabele mocy akustycznej pokazująca stosunek odległości od źródła dźwięku podana w metrach, do poziomu ciśnienia dźwięku w odniesieniu do poziomu mocy dźwięku.
Źródło: https://tiny.pl/dlt8m

A jak by to wyglądało, gdyby zamontowano pompę ciepła w narożu budynku?

Wtedy współczynnik kierunkowości wynosi 8 i przy odległości 5 m od granicy działki poziom ciśnienia akustycznego zredukuje się nam tylko o 16 dB, czyli otrzymamy 43 dB. Jest to wartość przekraczająca normy i w ostateczności sąsiad może nawet wnieść skargę. Aby w tym przypadku spełnić normatywne wymagania granica działki, musiałaby ona być oddalona o 8 m, gdyż wtedy redukujemy hałas zgodnie z tabelą o 20 dB i otrzymujemy poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 39 dB.

Moc akustyczna – podsumowanie

Do wyboru pompy ciepła kierujemy się zawsze jak najmniejszą mocą akustyczną, która jest podstawą do wyliczenia ciśnienia akustycznego. Wartość mocy akustycznej zawarta jest w naszym rankingu pomp ciepła.

UWAGA – brak uwzględnienia aspektu hałasu w wyborze pompy ciepła może nas narazić na nieprzyjemności ze strony sąsiadów. Parametr hałasu również sprawdzisz w naszym rankingu Pompy.app.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *