Certyfikaty pomp ciepła – co oznaczają, które są ważne?

Zdjęcie przedstawia przymocowaną do elewacji pompę ciepła, z napisem certyfikaty pomp ciepła

Dla zapewnienia o wysokiej jakości i wydajności pomp ciepła, producenci poddają je procesowi certyfikacji. Certyfikaty pomp ciepła potwierdzają, że spełniają one określone wymagania bezpieczeństwa i wydajności. Jedne są obowiązkowe, inne są dobrowolne. Poznaj szczegóły!

Rodzaje certyfikatów pomp ciepła

Istnieją dwa główne rodzaje certyfikatów dla pomp ciepła:

 • Certyfikaty zgodności z normami – są wymagane przez prawo i potwierdzają, że pompa ciepła spełnia określone wymagania bezpieczeństwa i wydajności.
 • Certyfikaty jakości – są przyznawane przez niezależne organizacje na podstawie dobrowolnych procedur certyfikacji. Potwierdzają one, że pompa ciepła spełnia wysokie standardy jakości i wydajności.

Certyfikaty zgodności z normami

Certyfikaty zgodności z normami są certyfikatami obowiązkowymi.

 • Certyfikat CE – jest potwierdzeniem producenta o zgodności jego wyrobu z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska. Pompy ciepła, które mają być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej, muszą posiadać ten certyfikat.
 • Certyfikat UDT – jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie przeprowadzonych badań i sprawdzenia dokumentacji technicznej. Certyfikat UDT potwierdza, że pompa ciepła spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w normach i przepisach.

Certyfikaty jakości pompy ciepła

Certyfikaty jakościowe są certyfikatami dobrowolnymi. Aktualnie popularne są 2 certyfikaty stosowane dla pomp ciepła EHPA-Q i Keymark.

Znak jakości EHPA-Q

Znak jakości EHPA-Q – jest przyznawany przez akredytowane w poszczególnych krajach jednostki certyfikacyjne. W Polsce za certyfikację znakiem EHPA-Q odpowiada Polska Komisja Znaku Jakości EHPA-Q ustanowiona przez PORT PC. Nadanie znaku EHPA-Q oznacza, że pompa ciepła spełnia wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Znak EHPA-Q jest ważny tylko w kraju, w którym został nadany, mimo iż potwierdza europejskie wymagania.

Certyfikat HP Keymark

Certyfikat Keymark Heat Pump logo

Certyfikat Keymark jest przyznawany przez Europejski Instytut Certyfikacji (EIC). Właścicielem programu jest CEN, Europejski Komitet Normalizacyjny, a jego sekretariat jest koordynowany przez EHPA.

Certyfikat Keymark potwierdza, że pompa ciepła spełnia wysokie wymagania jakościowe i wydajnościowe określone przez EIC.

Certyfikat opiera się na niezależnych testach przeprowadzanych przez strony trzecie i jest zgodny z wymogami wydajności określonymi przez Ecoprojekt część 1, 2 i 10.

Procedura uzyskania certyfikatu Keymark

 1. Złożenie wniosku o certyfikację do uprawnionej jednostki certyfikującej.
 2. Inspekcja zakładowej kontroli produkcji, pobranie próbek i wstępne badanie typu (ITT). Próbki są testowane i oceniane przez właściwe laboratoria badawcze zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.
 3. Decyzję o przyznaniu KEYMARK poprzedzają potwierdzeniu przez test i przegląd zgodności z obowiązującą Normą Europejską. Jednostka Certyfikująca wystawia certyfikat na pompę ciepła.

W Polsce istnieje jedno laboratorium badawcze upoważnione do certyfikacji pomp ciepła w ramach programu Keymark. Jest nim Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Juliusza Lea 116 w Krakowie.
Informacje o procesie certyfikacji pomp ciepła w COCH znajdziemy na stronie Coch.pl.

Ile kosztuje certyfikat Keymark dla pomp ciepła?

Złożenie wniosku o licencję KEYMARK wiąże się z następującymi opłatami:

 • Opłata certyfikacyjna oraz opłata za badania i inspekcję, która jest ustalana przez uprawnioną Jednostkę Certyfikującą lub jej podwykonawcę(-ów).
 • Opłata roczna za prawo do korzystania ze ZNAKU KLUCZOWEGO. Opłata ta jest określana przez CEN oraz CENELEC i pobierana przez uprawnione Jednostki Certyfikujące. Obecnie opłata wynosi 300 euro za typ i 60 euro za podtyp. Definicja typu produktu i podtypu różni się w zależności od kategorii produktów
 • W niektórych przypadkach dodatkowe opłaty.

Jakie pompy ciepła posiadają certyfikat Keymark?

Aktualna lista pomp ciepła z certyfikatem Keymark znajduje się na stronie Keymark.eu.

Który certyfikat ma znaczenie?

Certyfikaty EHPA-Q i Keymark są wiarygodnymi certyfikatami, które potwierdzają dane podawane przez producenta. Są one wiarygodne i opierają się na realnych testach pomp ciepła. Dlatego te certyfikaty można uznać za dające gwarancję wiarygodności wydajności.

Różnica między certyfikatem EHPA-Q, a Keymark polega na tym, że Keymark wykonany w jednym z krajów certyfikujących jest uznawany w innych, a EHPA-Q obowiązuje tylko w kraju w którym został wydany.

Dodatkowe informacje o certyfikatach pomp ciepła

Oprócz powyższych certyfikatów, niektóre pompy ciepła mogą posiadać również inne certyfikaty, potwierdzające ich dodatkowe właściwości, takie jak:

 • Certyfikat efektywności energetycznej – potwierdza, że pompa ciepła spełnia określone wymagania efektywności energetycznej.
 • Certyfikat ekologiczny – potwierdza, że pompa ciepła jest przyjazna środowisku.
 • Certyfikat bezpieczeństwa – potwierdza, że pompa ciepła spełnia określone wymagania bezpieczeństwa.

Pozostałe certyfikaty są to certyfikaty o charakterze przymusowym i poza dokumentacją, nie sprawdzają stanu faktycznego działania pompy ciepła.

Koszt certyfikacji pomp ciepła zależy od rodzaju certyfikatu i zakresu badań. W przypadku certyfikatów wydawanych przez UDT koszt wynosi około 166 zł. W przypadku certyfikatów jakościowych koszt jest uzależniony od organizacji certyfikującej.

Obowiązkowej rejestracji w Centralnym Rejestrze Obiektów Gazowych (CRO) podlegają pompy ciepła, które zawierają fluorowany gaz cieplarniany (F-gaz) w ilości odpowiadającej ekwiwalentowi:

 • 5 ton lub więcej CO₂ dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (typu split)
 • 10 ton lub więcej CO₂ dla urządzeń hermetycznie zamkniętych

Rejestracja pomp ciepła w CRO jest bezpłatna.

Lista ZUM

Lista ZUM nie jest certyfikatem, jednak jej sprawczość jest podobna do badań w akredytowanych laboratoriach europejskich które potwierdzają dane techniczne i sprawność pomp ciepła, z tym co deklaruje producent. Jest to o tyle ważne, że mamy potwierdzenie danych technicznych pompy ciepła, a jednocześnie w prosty sposób możemy je zweryfikować. Można powiedzieć, że na chwilę obecną jest to dla nas, użytkowników pomp ciepła, najważniejsze narzędzie do weryfikacji tego co chcemy kupić. Nawet gdy nie mamy możliwości otrzymania dotacji, to warto z listy ZUM skorzystać.

Gdzie sprawdzić, jakie certyfikaty ma dana pompa ciepła?

Certyfikaty dla pomp ciepła są ważną informacją dla potencjalnych użytkowników. Potwierdzają one, że pompa ciepła spełnia określone wymagania bezpieczeństwa i wydajności. Dlatego informacje o certyfikatach znajdziesz w naszej porównywarce pomp ciepła, gdzie dokładnie sprawdzisz dane pompy ciepła, ale także jakimi oznaczeniami dla konkretnego modelu chwali się producent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *