Lista ZUM a pompa ciepła – Aktualności i co to jest, jak działa?

Po lewej stronie znajduje się świnka skarbonka, na nią zielone liście, a po prawej pompa ciepła. Z przodu jest napis Czym jest lista ZUM? - podstawowe informacje

Aktualności dotyczące Listy ZUM

19.07.2024 – Lista ZUM liczy już 1019 pomp ciepła. Coraz więcej producentów powraca na listę ZUM.

05.07.2024 – Lista ZUM liczy już 717 pomp ciepła.

28.06.2024 – Lista ZUM liczy już 573 pomp ciepła.

21.06.2024 – Lista ZUM liczy już 389 pomp ciepła.

15.06.2024 – około 4000 pomp ciepła zostało tymczasowo usuniętych z listy ZUM. Obecnie ponad 1200 pomp ciepła czeka na wpis na listę ZUM. Pozostali producenci uzupełniają brakujące certyfikaty jakości.

14.06.2024 – w przypadku kupna i montażu pompy ciepła z dotacją z programu „Czyste Powietrze” obowiązkowo należy wykonać audyt energetyczny, na który można uzyskać dotację w wysokości 1.200 zł.

14.06.2024 – dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” obejmuje tylko urządzenia grzewcze z listy ZUM. Urządzenia, które posiadają europejskie znaki jakości, zaczną pojawiać się na liście ZUM po rozpatrzeniu wniosków przez NFOŚiGW.

05.05.2024 – Od 1 stycznia 2025 roku na liście ZUM pozostaną tylko urządzenia o parametrach potwierdzonych przez akredytowane laboratoria znajdujące się na tereni UE lub EFTA. 

Czym jest Lista ZUM?

Lista ZUM jest jest wykazem Zielonych Urządzeń i Materiałów, które spełniają kryteria efektywności energetycznej programu Czyste Powietrze.

Obecność wyszczególnionych materiałów na tej liście pozwala na ubieganie się o dotację.

Korzystając z listy ZUM, możemy sprawdzić oferowaną nam pompę ciepła, jej parametry techniczne, sprawność oraz przejrzeć protokół z badań. Na liście ZUM nie są podawane ceny urządzeń i nie są one w żaden sposób reklamowane pod kątem lepszych czy gorszych właściwości. Ceny pomp ciepła znajdziesz w rankingu Pompy.app.

Lista ZUM jest niezbędnym narzędziem dla beneficjentów programu Czyste Powietrze, gdyż tylko materiały i urządzenia na niej się znajdujące pozwolą uzyskać dofinansowanie.

Od dnia 14.06.2024 na liście ZUM widoczne będą tylko pompy ciepła, które przeszły pozytywną weryfikacją.

Wymogi listy ZUM dla producentów pomp ciepła

Wykaz dokumentów
Wszyscy producenci pomp ciepła, którzy chcą by ich pompy były dotowane, mają obowiązek do 13.06.2024 złożyć lub uzupełnić wymagane dokumenty, które następnie podlegają weryfikacji przez ekspertów.

Do dokumentów tych należą:

 • raport z badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej lub krajów EFTA;
 • kartę produktu;
 • etykietę energetyczną;
 • deklarację zgodności CE;
 • inne dokumenty, które wpływają na potwierdzenie powyższych danych.

Wszystkie dokumenty, które złoży dany producent będą widoczne dla przeglądającego dany produkt.

Rodzaje badań dla pomp ciepła

Przeprowadzenie badań przez akredytowane laboratoria stanowi nowość i jest zaostrzeniem przepisów dla potrzeb prawidłowej weryfikacji i potwierdzenia prawdziwości danych podawanych w kartach katalogowych.

Zgodnie z wytycznymi listy ZUM przeprowadzane badania mają się opierać o następujące normy europejskie:

 • Badanie w warunkach znamionowych znormalizowanych wg EN 14511;
 • Badanie wg EN 14825 w warunkach klimatu umiarkowanego w zakresie wymaganym do obliczenia sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs;
 • Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej zgodnie z normą EN 12102-1.

Podane powyżej badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych.

Typoszereg/seria pomp ciepła

Producent może zgłosić do badań jedną pompę ciepła z danego typoszeregu lub serii pod warunkiem, że różnica mocy pomp ciepła nie wynosi więcej niż +/- 50% i w typoszeregu nie występuje więcej niż 5 pomp ciepła oraz gdy są spełnione następujące warunki:

 • identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego;
 • ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
 • ten sam producent, typ i liczba sprężarek;
 • ten sam typ elementu rozprężnego;
 • ten sam typ skraplacza;
 • ten sam typ parownika;
 • ten sam typ procesu odszraniania;
 • ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
 • ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika;
 • ta sama zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej).

Należy przy tym dodać, że te wszystkie parametry muszą być spełnione łącznie, by uznać pompę ciepła z tego samego typoszeregu.

Dodatkowe wymagania

Z uwagi na obecność na polskim rynku wielu pomp ciepła o różnych nazwach, pochodzących jednak od tego samego producenta, dystrybutorzy zobowiązani są do przeprowadzenia badań we własnym zakresie, bez możliwości korzystania z badań przeprowadzonych przez producenta.

Poza tym osprzęt i wyposażenie dodatkowe pomp ciepła, które nie wpływa na zmianę sprawności, może być zaliczone do tego samego typoszeregu/serii pomp ciepła.

Ciekawostką jest, że raport z badań może być dostarczony w języku angielskim, ale musi być dodatkowo dostarczona wersja skrócona raportu w języku polskim przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Lista ZUM a inne certyfikaty

Wpisanie urządzenia na listę ZUM nie jest certfikatem typu Keymark czy EHPA-Q. Jednak lista ZUM ma sprawczość podobną do nich, bowiem potwierdza wiarygodność danego urządzenia. Dodatkowa różnica polega również na tym, że certyfikat Keymark możemy zdobyć w Chinach czy Japonii poprzez akredytowane w tym zakresie laboratoria, ale wyniki przeprowadzonych badań w tych krajach nie będą uwzględnione przy wpisywaniu na listę ZUM, ponieważ na tą listę mogą być wpisane wyłącznie pompy ciepła, które przeszły badania w europejskich laboratoriach.

Jak skorzystać z listy ZUM do weryfikacji pompy ciepła?

Tak jak wspomniano wcześniej na liście znajdą się po 14.06.2024 tylko zweryfikowane pompy ciepła, które przeszły badania w europejskich laboratoriach i udostępniły raporty z tych badań.

Jeżeli masz zamiar skorzystać z dotacji, to przejrzenie listy ZUM jest tak naprawdę Twoim obowiązkiem, bowiem tylko na urządzenia zawarte na liście przysługuje dotacja.

Wchodząc na listę ZUM w pierwszej kolejności wybierasz z rozwijanej listy rodzaj pomp ciepła, które Cię interesują. Następnie możesz dokonać wyboru pomp ciepła wg producenta lub według sprawności.

Zobacz teraz pompy ciepła na liście ZUM >>

W kolejnych krokach ustalasz:

 • zakres mocy pomp ciepła w kW;
 • roczne zużycie energii elektryczne dla temperatury 55°C;
 • temperaturę zasilania 35 lub 55°C;
 • klasę sezonowej sprawności pomp ciepła A+ ; A++ ; A+++

Po kliknięciu przycisku wyszukaj otrzymasz listę pomp ciepła i producentów. Jeżeli jakaś pompa Cię interesuje lub odnalazłeś na liście pompę, którą Ci zaoferowano klikasz w nią otrzymując już szczegółowe dane dotyczące tej jednostki.

W zakładce tej będziesz miał podane:

 • kartę energetyczną;
 • dokumentację techniczną;
 • certyfikat zgodności CE;
 • kartę produktu;
 • ewentualne dodatkowa dokumentacja którą dostarczył producent.

Na tej podstawie możesz zweryfikować czy handlowiec, instalator czy firma, która oferowała Ci pompę ciepła podała Ci rzetelne informacje i czy faktycznie produkt znajduje się na liście ZUM. Jeżeli wszystko jest w porządku to jesteś na dobrej drodze, by myśleć o dofinansowaniu z Czystego Powietrza.

Jeżeli nie chcesz lub nie możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze to pomyśl o skorzystaniu z innych dofinansowań. Aktualną listę dofinansowań znajdziesz w naszym poradniku „Dofinansowanie do pomp ciepła 2024”.

Jak odczytywać dokumentację techniczną?

Poniżej przedstawiamy przykładową kartę z danymi technicznymi. Celem objaśnienia wprowadziliśmy kolory.

Grafika przedstawia przykładową dokumentacje techniczną modelu CS3000 AWS 11 B

Kolor szary – w tym miejscu mamy określoną znamionową moc pompy ciepła i odpowiadającą jej sprawność energetyczną podawaną w procentach. Aby zorientować się jakiej klasie energetycznej odpowiadają dane procenty, zajrzyj do naszego opracowania Klasy energetyczne w pompach ciepła. Przykładowo tu mamy moc 9 kW i sprawność wynosi 127%

Kolor żółty – tu mamy częściową moc grzewczą w kW przy odpowiedniej temperaturze zewnętrznej i odpowiadające jej w tym punkcie COP. Przykładowo dla temperatury +7°C moc grzewcza przy obciążeniu częściowym wynosi 6,2 kW, a COP w tym punkcie wynosi 4,08. Tak samo jest to ujęte dla temperatury -7°C; +2°C; +12°C

Kolor zielony – w tabeli podane jest oznaczenie “temperatura dwuwartościowa” – jest to temperatura punktu biwalentnego, przy którym nastąpić powinna współpraca z drugim źródłem ciepła, np. grzałką elektryczną. W poniższej tabeli jest to -10°C i przy tej temperaturze pompa może osiągnąć moc 9 kW,  jednocześnie uzyskując COP=1,62

Kolor niebieski – w tym miejscu podawane są wartości graniczne pompy ciepła tzn. że przy temperaturze zewnętrznej -15°C pompa ciepła przy mocy grzewczej 9 kW jest w stanie osiągnąć temperaturę zasilania 57°C, a jednocześnie jej COP w tym punkcie wyniesie 1,87

Kolor fioletowy – tu mamy możliwość sprawdzenia poziomu hałasu zarówno dla jednostki zewnętrznej, jak i dla wewnętrznej, czyli hałas jednostki zewnętrznej wynosi 67 dB, a wewnętrznej 41 dB. Podawany poziom hałasu jest poziomem maksymalnym

Kolor pomarańczowy – w tym miejscu możemy zorientować się jakie będzie roczne zużycie energii elektrycznej.

6 odpowiedzi na „Lista ZUM a pompa ciepła – Aktualności i co to jest, jak działa?”

 1. Awatar Wojtek
  Wojtek

  Witam,

  czy do programu ” Mój prąd 6.0″ będzie brana pod uwagę lista ZUM?

  1. Awatar Tomasz Kuczyński | Pompy.app

   Panie Wojtku, program „Mój prąd 6.0” będzie korzystał z listy ZUM, a więc tylko pompy ciepła które przeszły badania w specjalnych laboratoriach w UE lub krajach EFTA. Prezes NFOŚiGW poinformowała, że kolejna edycja programu Mój Prąd ruszy już we wrześniu 2024r.

 2. Awatar Andrzej Maliszewski
  Andrzej Maliszewski

  czy pompa ciepła lenox 8kw jestnaliscie Zumi botaka firma proponuje

  1. Awatar Tomasz Kuczyński | Pompy.app

   Panie Andrzeju, aktualnie pompy ciepła firmy Lenox nie znajdują się na liście ZUM. Jeśli firma posiada odpowiednie certyfikaty, i przesłała dokumentacje do „Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy” to wkrótce pompy powinny znaleźć się na liście ZUM.

 3. Awatar Mateusz
  Mateusz

  Czy pompa ciepła Fox Air GL-9-1 jest na liście ZUM?

  1. Awatar Łukasz Rajzer | Pompy.app

   Panie Mateuszu, pompa ciepła FoxAIR GL-9-1 znajduje się na liście ZUM. Karta produktu: PW-311582. Producent: Foxess Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Link do karty na liście ZUM: https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben002.aspx?rq=0hp8bbBgDJs1NiazrC24Hg%3d%3d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *