Powietrzna pompa ciepła – jak działa, ile kosztuje, dla kogo?

Zdjęcie przedstawia pompę ciepła na tle białej ściany elewacji, pomiędzy kwiatami z napisem powietrzna pompa ciepła

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Pompa ciepła powietrze-woda pobiera energię z powietrza zewnętrznego i wykorzystuje ją do ogrzewania domu oraz wody użytkowej.

Działanie pompy ciepła można podzielić na następujące etapy:

 1. powietrze zewnętrzne przepływa przez parownik, gdzie oddaje swoje ciepło czynnikowi chłodniczemu,
 2. czynnik chłodniczy, który pobiera ciepło z powietrza, paruje i staje się gazem,
 3. gazowy czynnik chłodniczy jest sprężany przez sprężarkę, co powoduje wzrost jego temperatury i ciśnienia,
 4. gorący czynnik chłodniczy przepływa przez skraplacz, gdzie oddaje swoje ciepło do wody grzewczej,
 5. czynnik chłodniczy, który oddał ciepło, skrapla się i staje się cieczą,
 6. ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie jej ciśnienie gwałtownie spada, w wyniku czego obniża się też jej temperatura,
 7. chłodna ciecz wraca do parownika, aby ponownie zacząć cykl.

Pompy ciepła powietrze-woda są urządzeniami ekologicznymi, które mogą znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu.

Dla kogo powietrzna pompa ciepła? Wady i zalety.

Powietrzne pompy ciepła to urządzenia, ekologiczne i ekonomiczne, które mogą znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu. Osoby które powinny rozważyć inwestycję w powietrzną pompę ciepła to przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, domów o dobrej izolacji, a także domów położonych w regionach o łagodnym klimacie, ponieważ pompy ciepła są bardzo efektywne w regionach o łagodnym klimacie. Powietrzne pompy ciepła radzą sobie także w surowszym klimacie, w których temperatura spada nawet do -25°C, ale jej efektywność drastycznie spada.

Korzyści wynikające z inwestycji w powietrzną pompę ciepła, to oszczędności na kosztach ogrzewania, ochrona środowiska oraz zwiększenie komfortu życia. Powietrzna pompa ciepła zapewnia stały dostęp do ciepła oraz ciepłej wody użytkowej, może znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu, a tak nie emituje żadnych spalin.

Zalety:

 • oszczędność na kosztach ogrzewania – powietrzne pompy ciepła mogą znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu,
 • połączenie z fotowoltaiką – pompa ciepła może być połączona z fotowoltaiką, co pozwoli dodatkowo zaoszczędzić na
 • wielofunkcyjność – pompa ciepła może służyć do ogrzewania budynku, ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia pomieszczeń w lato,
 • zwiększenie komfortu życia – pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym, nie wymaga uzupełniania oraz składowania opału,
 • bezpieczeństwo – pompy ciepła nie stwarza zagrożenia pożarowego, zaczadzenia czy wybuchu gazu,
 • pomieszczenie gospodarcze – pompa ciepła nie potrzebuje dużej powierzchni gospodarczej,
 • ochrona środowiska – powietrzne pompy ciepła są urządzeniami ekologicznymi, które nie emitują spalin,
 • żywotność urządzenia – pompa ciepła może pracować nawet i 30 lat.

Wady:

 • wyższy koszt zakupy i montażu – powietrzne pompy ciepła są droższe niż tradycyjne urządzenia grzewcze (koszt uzależniony jest od rodzaju urządzenia),
 • mniejsza wydajność w niskich temperaturach – wydajność powietrznych pomp ciepła spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej,
 • dostosowanie systemu ogrzewania – aby pompa ciepła była wydajna, konieczne jest zastosowanie ogrzewania podłogowego lub odpowiednich grzejników,
 • poziom hałasu – pomimo że powietrzne pompy ciepła są cichymi urządzeniami, dla niektórych poziom hałasu może być uciążliwy.

Jakie są koszty powietrznej pompy ciepła?

Ceny powietrznych pompy ciepła, zaczynają się od 10 tys. zł, w zależności od mocy pompy ciepła, a także jakiego typu jest to pompa ciepła: MONOBLOK czy wersja SPLIT. Koszty montażu także zaczynają się od 10 tys. zł, i także jest to uzależnione od czynników takich jest np. stopień skomplikowania instalacja, nakładów pracy itd.

Do kosztów powietrznej pompy ciepła należy doliczyć także zasobnik na ciepłą wodę użytkową, który kosztuje od 2 tys. zł (w zależności od pojemności). Czynnikami wpływającymi na cenę końcową jest także moc oraz rodzaj pompy ciepła.

Aby zminimalizować koszty zakupu pompy ciepła, warto zrobić audyt energetyczny, który powie nam jakiej mocy pompę ciepła kupić, co bezpośrednio przekłada się koszty inwestycji.

Po jakim czasie zwróci się koszt instalacji pompy ciepła?

Czas zwrotu inwestycji w powietrzną pompę ciepła znacznie się skrócił, ponieważ podrożały ceny paliw kopalnianych. Trudno oszacować czas zwrotu w zakup pompy ciepła, ponieważ ceny energii elektrycznej są bardzo niestabilne. W zależności od zapotrzebowania na ciepło (w tym ciepłą wodę użytkową), izolacji budynku oraz to, ile osób mieszka w domu, koszty zakupu pompy ciepła, zwrócą się w przeciągu kilku lat.

Schemat montażu i wymagania montażowe

Instalacja pompy ciepła powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia, np. dla jednostka typu SPLIT są to uprawnienia F-gaz, a dla jednostki MONOBLOK nie są potrzebne żadne uprawnienia. Należy tutaj zaznaczyć, aby pompa ciepła została objęta gwarancją, musi ją uruchomić autoryzowany instalator.

Wytyczne do umiejscowienia jednostki zewnętrznej pompy ciepła, podaje producent konkretnego urządzenia. Gwarancję poprawnego montażu oraz instalacji jest trzymanie się wymogów wyszczególnionych przez producenta pompy ciepła. Jednostkę zewnętrzną, najczęściej montuje się do elewacji, zachowując około 15 – 30 cm od ściany oraz osadzenia jej nie niżej niż 40 cm nad powierzchnią gruntu, ponieważ trzeba zapewnić odpływ skroplin z pompy ciepła oraz aby nie dochodziło do przysypywania śniegiem.

Wymagania instalacji jednostki wewnętrznej także są określane przez niektórych producentów pomp ciepła podając jaką minimalną kubaturę powinno mieć pomieszczenie. Gabaryty powietrznej pompy ciepła są mniej więcej wielkości lodówki, i najlepiej zainstalować ją w miarę blisko jednostki zewnętrznej. Należy przy tym pamiętać, że instalując oddzielny zasobnik, trzeba zapewnić dodatkową przestrzeń o podobnych gabarytach co jednostka wewnętrzna.

Czas instalacji pompy ciepła, zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj instalacji (SPLIT czy MONOBLOK), stopień skomplikowania, doświadczenie instalatora, i może potrwać od jednego do trzech dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *