Co to jest współczynnik SCOP pompy ciepła?

Zdjęcie przedstawia przymocowaną do elewacji pompę ciepła, z napisem SCOP

Co to jest SCOP pompy ciepła?

Współczynnik SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) to wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej pompy ciepła. Zwyczajowo podaje się go dla funkcji grzania. Określa on stosunek ilości energii cieplnej wytworzonej w ciągu roku do energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła w tym samym czasie.

Współczynnik SCOP ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji pompy ciepła. Im wyższy współczynnik SCOP, tym niższe koszty energii elektrycznej w ciągu roku.

Jak obliczyć SCOP pompy ciepła?

Współczynnik SCOP pompy ciepła można obliczyć z następującego wzoru:
SCOP = Q / P
gdzie:
Q to ilość energii cieplnej wytworzonej przez pompę ciepła w ciągu roku, w [kWh]
P to ilość energii elektrycznej zużywanej przez pompę ciepła w ciągu roku, w [kWh]

Przykłady:
Co to znaczy SCOP = 5 pompy ciepła o mocy 10 kW?
Pompa ciepła w ciągu roku wytworzy 50 kW energii cieplnej (Q) przy zużyciu 10 kW (E) energii elektrycznej, to jej współczynnik SCOP wyniesie 5.0
SCOP = 50/10 = 5.0

Co to znaczy SCOP = 5 pompy ciepła o mocy 5 kW?
Pompa ciepła w ciągu roku wytworzy 25kW energii cieplnej (Q) przy zużyciu 5 kW (E) energii elektrycznej, to jej współczynnik SCOP wyniesie 5.0
SCOP = 25/5 = 5.0

Od czego zależy SCOP pompy ciepła?

Współczynnik SCOP pompy ciepła zależy od wielu czynników, w tym:

  • rodzaju pompy ciepła – pompy ciepła typu powietrze-woda mają zazwyczaj niższy współczynnik SCOP niż pompy ciepła typu solanka-woda lub woda-woda,
  • temperatury zewnętrznej – im niższa temperatura zewnętrzna, tym niższy współczynnik SCOP,
  • wielkość budynku – im większy budynek, tym niższy współczynnik SCOP,
  • izolacji budynku – im lepsza izolacja budynku, tym wyższy współczynnik SCOP,
  • sposobu użytkowania budynku – im niższe zapotrzebowanie na ciepło, tym wyższy współczynnik SCOP.

Istnieje kilka sposobów na zwiększenie współczynnika SCOP pompy ciepła:

  • wybór pompy ciepła o wyższej efektywności,
  • dobór pompy ciepła o odpowiedniej mocy,
  • ocieplenie budynku,
  • optymalizacja sposobu użytkowania budynku.

Porównanie COP i SCOP

Główna różnica między współczynnikiem COP, a współczynnikiem SCOP polega na tym, że COP jest współczynnikiem chwilowym, określanym w konkretnym punkcie pracy np A7/W35, natomiast SCOP jest współczynnikiem sezonowym.

Przeważnie współczynnik COP jest wyższy niż współczynnik SCOP, ponieważ w praktyce pompa ciepła pracuje w zmiennych warunkach zewnętrznych, przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło i przy zmiennych parametrach grzewczych. Efektywność pompy ciepła spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnicach pomiędzy COP a SCOP, sprawdź nasz artykuł: https://pompy.app/poradniki/cop-a-scop-pompy-ciepla/

SCOP a wybór pompy ciepła

Współczynnik SCOP jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze pompy ciepła.

Wysoki współczynnik SCOP oznacza, że pompa ciepła jest bardziej efektywna, a więc zużywa mniej energii elektrycznej.

W naszym rankingu pomp ciepła współczynnik SCOP jest głównym kryterium oceny możliwości urządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *